Online Marketing

Online Marketing

Vytvárame nástroje pre online marketing, ktoré prinášajú nové leady. Prial by som si tvrdiť, že myšlienky, ktoré odovzdávam, sú len z mojej hlavy, a že som akýsi obchodno-marketingový online génius. Pravda je taká, že som pozorný zberateľ informácií. Neexperimentujem s ničím, čo by svet nepoznal. Pracujem len s poznatkami, ktoré fungujú a ktoré mám rôznymi formami overené. TIP. Viete, aké metriky analyzovať v online marketingu?

Online ranks #722 in the community leaderboard with total of 0 reputation points.User didn't write any article yet.

See all Authors