food composter

food composter food-composter

เครื่องทำปุ๋ยหมักไฟฟ้าทำงานอย่างไร? : เจ้าเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำงานคล้ายกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ โดยการใส่เศษอาหารลงไปในเครื่องพร้อมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร หลังจากนั้นพวกมันจะเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมงนั่นเอง

food ranks #696 in the community leaderboard with total of 0 reputation points.User didn't write any article yet.

See all Authors